Skip to content
All posts

Markkinoinnin työkalujen valinta: HubSpot vai joku muu? (case)

Isoksi Markkinoinnin asiakasprojekti, kesä 2020.

Lähtötilanne

Yrityksen CRM-järjestelmäksi oli hiljattain valittu Pipedrive, jonka käyttöön myynti oli koulutettu ja siihen oltiin tyytyväisiä. Nyt edessä oli markkinointityökalun valinta. 

Yrityksessä oli alustavasti harkittu HubSpotia, mutta ennen hankintaa haluttiin varmistua, oliko se paras työkalu yrityksen markkinoinnin tarpeisiin.

Mitä huomioitiin valinnassa?

  1. Markkinoinnin tarpeet: miten liidejä tuotetaan, hoivataan ja mitataan
  2. Järjestelmien ominaisuudet, asiakaspalvelu ja integroitavuus
  3. Järjestelmien kustannukset: käyttöönotto ja käyttö

1. Markkinoinnin tarpeet

Markkinoinnin teknologia on aina investointi, joten ei ole järkevää maksaa ominaisuuksista, joita ei tarvitse. Aluksi siis selvitimme, miten yritys hankkii liikennettä sekä tunnistaa ja lämmittelee liidejä.

Tämän pohjalta tärkeimmiksi ominaisuuksiksi yrityksen tapauksessa nousivat:

  • Email-markkinointi (myös visuaaliset uutiskirjeet)
  • Sivuston lomakkeet, joilla voitaisiin korvata nykyiset Wordpress-lomakkeet
  • Some-postausten ajastaminen
  • Google- ja some-mainonnan tuki

Markkinoinnin mittaamisessa haluttiin ensisijaisesti seurata, mistä lähteistä liidit tulevat. Koko putken mittaaminen liikenteen lähteestä liikevaihdoksi ei ollut vielä prioriteetti.

2. Järjestelmien ominaisuudet, asiakaspalvelu ja integroitavuus

Vertailuun valittiin:

  • HubSpot Starter + Buffer (some-postausten ajastamiseen), 
  • Mailchimp Standard + Outfunnel (Pipedrive-integrointiin), 
  • Pipedriven add-onit, joista tärkeimpänä sivustolle upotettavat lomakkeet. 

Markkinointiteknologiassa on mistä valita. Nyt vertailuun haluttiin vakiintuneita ja hyvin tunnettuja järjestelmiä, joilla on hyvä asiakastuki. Tällaisten järjestelmien käytön opettelu ja käyttö arjessa on sujuvaa ja jatkuvuus on turvatumpaa kuin hyvin pienillä toimittajilla. 

Oli myös eduksi, että yhdestä järjestelmästä löytyy mahdollisimman kattavasti toivottuja ominaisuuksia. Tämä vähentää rajapintoja ja säästää markkinoijan aikaa arjessa. 

Monet järjestelmät lupaavat sisäänrakennettuja integraatioita toisiin järjestelmiin. Näissä kannattaa aina tarkistaa, että 1) integraatio on kaksisuuntainen ja että 2) kaikki tarvittavat tiedot liikkuvat järjestelmien välillä.

Esimerkiksi Pipedriven “natiivi-integraatio” Mailchimpiin ei täytä näitä vaatimuksia alkuunkaan, joten väliin tarvitaan erillinen järjestelmä (Outfunnel).

Samoin Zapierilla tehtävissä integroinneissa (esim. HubSpot - Pipedrive) on rajoituksensa, sillä triggerit ja niiden perusteella tapahtuvat toiminnot valitaan ennalta määritellyistä vaihtoehdoista. Jos halutaan yrityksen tarpeisiin täydellisesti sopiva ja toimintavarma integraatio, tarkoittaa se räätälöityä työtä. Tämä taas nostaa kustannuksia huomattavasti.

3. Kustannukset: käyttöönotto ja käyttö

Mailchimpin ja HubSpotin hinnoitteluperiaatteet eroavat hiukan toisistaan, mutta tässä tapauksessa lisenssikustannukset asettuisivat suurinpiirtein samalle tasolle. 

HubSpotin lisensseistä löytyisi tarvittaessa enemmän “kasvunvaraa”, mutta myös hinta nousisi lisenssin korotusten myötä huomattavasti enemmän. 

Ratkaisevaksi asiaksi hinnoittelussa nousi käyttöönottokustannus, johon sisältyisi integraatio sekä mahdollinen järjestelmän onboarding fee.

Räätälöity HubSpot - Pipedrive -integraatio olisi ollut aivan eri hintaluokassa kuin kuukausiveloitteinen, Pipedriven ja Mailchimpin yhdistävä Outfunnel.

Lopputulos

Tässä tapauksessa paras valinta Pipedriven pariksi oli Mailchimp + Outfunnel. Verkkosivuston lomakkeet ja chatbotit puolestaan voitiin toteuttaa Pipedriven add-oneilla. 

Tämä oli teknisesti suhteellisen yksinkertainen ratkaisu, johon sisältyi vähiten etupainotteista kustannusta ja silti se täytti yrityksen markkinoinnin tarpeet riittävän hyvin toistaiseksi.

Projekti vei noin 2 htp (teknologiatarpeen määrittely) ja säästi yrityksen tarpeettoman kalliilta investoinnilta.

 

Haluatko rehellisen näkemyksen siitä, sopiiko HubSpot yrityksellesi? Ota yhteyttä!